Örestads Smådjursklinik

Stort tack för dessa åren till alla mina trogna tvåbeningar och fyrbeningarna.

Efter 34 års veterinärverksamhet i Landskrona har jag nu gått i pension.

I fortsättningen är jag tillgänglig på telefon 070 3129189 om du som är gammal kund vill nå mej för rådgivning eller journalkopia till en kollega.

OBS! Som kund hos oss har vi registerat dina personuppgifter och lagrat dessa elektroniskt hos oss. Detta enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vi förhåller oss även till rådande lagstiftning såsom bokföring- och journalföringslag. Ändamålet för behandlingen av dina personuppgifter är att administrera avtal/transaktioner mellan oss och dig som kund.

Vill du raderas ur vårt system måste du meddela det. Önskar du utskrift av de uppgifter vi har lagrade om dig, be om en journalutskrift. Vi använder inte dina uppgifter för marknadsföring.